ikhfa.

Hukum Bacaan Nun Mati/Tanwin dan Mim Mati.

A. Hukum bacaan nun mati (نْ ) atau tanwin (  ً    ٍ    ٌ    )

Nun mati/tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyyah hukum bacaannya ada empat macam, yaitu: Idhhar, idgham, iqlab dan ikhfa.

1. Idhar ( إظْهَارٌ )…